Midt-Norsk Omsorg AS driver med fleksible omsorgstjenester for våre brukere.

Med et tett samarbeid med pårørende leverer vi tjenester av høy kvalitet.

Vaktmestertjenester:

Er det behov for snømåking, plenklipping, maling eller generelt vedlikehold bistår vi med dette for våre brukere.

Renhold:

Renhold av hus og hjem skal ikke være til belastning for noen. Vi bistår med husvask, rundvask og flyttevask.

Følgetjenester:

Ikke alle har familie eller bistand i forbindelse med legebesøk, frisør, tannlege etc. Midt-Norsk omsorg kjører deg til døra ved behov. Sammen planlegger vi slike besøk etter avtale.

Avlastning i hjemmet:

Vi avlaster pårørende med både hjemmebesøk, praktisk bistand i hjemmet og bistår gjerne med sosialisering for våre brukere. Likeledes bistår vi også med personlig hygiene som vask og dusjing.

Fritidsaktiviteter:

Med vår egen buss arrangerer vi turer i Midt-Norge. Dette kan være både dagsturer og overnattingsturer. Opplevelsene blir sammen med flere i samme situasjon. Samtidig som man også får trening og mosjon.