Personvernerklæring

Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: www.dinomsorg.no

Juridisk eier av nettstedet er:

Din Omsorg AS
Adresse:  Leinbakkan 67
Postnr. og sted:  7089 Heimdal
Telefon:  47948980
rune@dinomsorg.no

Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg. Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi med unntak av opplysningene vi trenger for å registrere deg. I denne erklæringen oppgir vi kun hva vi samler inn av opplysninger. Som er:
Fornavn, etternavn, adresse, postnr. og sted, epostadresse, telefonnummer. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig at vi trenger fødsel og personnummer. Det vil bli opplyst om dette i hvert enkelt tilfelle. Vi innhenter samtykke dersom vi benytter bilder for referanser osv.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider og andre dedikerte kanaler. Innkjøpshistorikk, garantier, reklamasjoner og senere ordre, samt ved kredittvurdering. Du kan selv velge å si nei til epostkorrespondanse fra oss.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

Vi benytter Google Analytics. Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra. Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter. Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dataene lagres hos oss med den hensikt til ditt kundeforhold og avtaleperioden du har hos oss, og som refert i formålet med oppbevaring av opplysninger.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38