» Vi gjør livet lettere for eldre, demente, pårørende og alle som trenger en hjelpende hånd i hverdagen «

Vi tilbyr våre omsorgstjenester i kommuner som Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Meldal, Agdenes, Hommelvik og Stjørdal.

Midt-Norsk Omsorg AS

tilbyr private omsorgstjenester som følgetjenester, avlastning, hjemmebesøk, vaktmestertjenester, reiseaktiviteter, fellesturer, arrangement, fritidsaktiviteter, renhold og andre tjenester.

Behovet for tjenester kan variere fra bruker til bruker, og vi gjør vårt ytterste for å tilpasse vår tjeneste individuelt.